PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Rich Meals gevestigd op de Laurierstraat 601, 6413 RN
te Heerlen. Ons Kamer van Koophandel nummer is 58865764. Wij waarderen onze
klanten en hun privacy. Rich Meals handelt in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. In dit privacybeleid worden de verschillende
manier waarop Rich Meals gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens
kunnen worden gebruikt, besproken.

HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Rich Meals verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Hierna zal steeds naar de nummers van deze doeleinden worden verwezen.

 1. Om onze diensten te verlenen en te factureren;
 2. Om jouw bestellingen af te handelen en jou te informeren over het verloop daarvan;
 3. Om met jou te communiceren (waaronder het verzenden van berichten);
 4. Om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden;
 5. Om onze diensten op jouw wensen af te stemmen;
 6. Om onze diensten te optimaliseren;
 7. Om jou extra diensten en voordelen aan te bieden;
 8. Om jou te informeren over producten, evenementen, aanbiedingen en acties van Rich Meals;
 9. Om informatie over jou te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties);
 10. Om te controleren of je aan jouw betalingsverplichtingen kunt voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst;
 11. Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 12. Om jouw identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan.

1.1. BEZOEK AAN DE WEBSITE MET MIJN ACCOUNT

Een Account maakt het gebruik van de webwinkel gemakkelijk en handig. Ten behoeve van het gebruik van jouw Account verwerken wij de volgende gegevens:

E-mailadres;
Naam, adres en woonplaats
Telefoonnummer
Transactiegeschiedenis
IP-adres
Gegevens over jouw computer
Duur en tijdstip van het bezoek
Inloggegevens
Bank- en betaalgegevens indien een aankoop wordt gedaan
Gekochte producten
Wij gebruiken de gegevens die wij verkrijgen in het kader van jouw gebruik van de website middels: Mijn Account voor de volgende doeleinden: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

1.2 BESTELLEN ALS GAST

Als jij online aankopen wilt doen zonder een Mijn Account aan te maken, kun je bestellen als gast. Wij verwerken in dat geval de volgende gegevens:

Naam, adres en woonplaats
E-mailadres
Bank- en betaalgegevens
Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 1, 2, 3, 7, 8, 11,13.

1.3 IDEAL

Ten behoeve van het afwikkelen van jouw aankopen met bovenstaande middelen in de webwinkel, verwerken wij de volgende gegevens:

Transactiegeschiedenis
Betaalwijze
Locatie & tijd
Land van herkomst van de creditcard/betaalpas
Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 1, 2, 9,10,12

1.4 SOCIALE MEDIA

Rich Meals is op verschillende sociale media aanwezig, zoals Facebook en Instagram om jou te kunnen blijven inspireren. Als jij Rich Meals volgt via sociale media, of communiceert met of over Rich Meals via sociale media, verwerken wij de volgende gegevens zodat wij de inhoud van onze sociale media activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren:

Profielinformatie van het betreffende sociale medium
De bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot Rich Meals
In het platform opgeslagen metadata
Bij een deelname aan een actie of prijsvraag kunnen aanvullende gegevens worden verzameld, waarover jij voor deelname wordt geïnformeerd
Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1.5 INLOGGEN MET FACEBOOK

Op onze website vind je knoppen die jou de mogelijkheid bieden om in te loggen op onze website via jouw Facebook account. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die door Facebook wordt geleverd. Deze code plaatst een cookie. Je kunt het privacy beleid van Facebook doorlezen om te onderzoeken hoe Facebook deze informatie gebruikt.

1.6 KLANTENSERVICE

Als jij contact opneemt met of gebruik maakt van de diensten van Rich Meals, verzamelen wij de volgende gegevens om op jouw klacht, verzoek of vraag zo goed mogelijk te kunnen reageren:

E-mailadres
Telefoonnummer
Inhoud correspondentie
Naam, adres en woonplaats
Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11, 12.

1.7 WEBWINKELSOFTWARE

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Lightspeed houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

1.8 WEBHOSTING

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Lightspeed, Lightspeed verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Lightspeed heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Lightspeed is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Lightspeed. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Lightspeed heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

1.9 FACTURATIE EN BOEKHOUDEN

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Lightspeed. Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Lightspeed is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Lightspeed gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

2. BEVEILIGING

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, veranderingen of distributie door onbevoegden. We gebruiken HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) en SSL (Secure Sockets Layer)-certificaten om onze website te beschermen, met name op de webpagina’s waar je jouw persoonlijke gegevens moet invullen. Op deze manier kunnen derden die niets met jouw gegevens hebben te maken, het niet bereiken. De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. De medewerkers die toegang hebben tot de klantendata worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze data om te gaan en er rust een geheimhoudingsplicht op hen. Meerdere keren per jaar worden er beveiligingschecks gedaan om de veiligheid van jouw gegevens te kunnen blijven waarborgen. Eventuele issues die hieruit voortkomen worden direct geadresseerd, opgepakt en opgelost.

De betalingspagina wordt gehost door Mollie, een van de grootste en veiligste betalingsdienstaanbieders. Wij hanteren geen betalingsgegevens op onze server. Alle betalingsgegevens worden bij Mollie opgeslagen. Meerdere keren per jaar worden er beveiligingschecks gedaan om de veiligheid van jouw gegevens te kunnen blijven waarborgen. Eventuele issues die hieruit voortkomen worden direct geadresseerd, opgepakt en opgelost.

3. BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat jij aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klanttprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

4. INZAGE, CORRECTIE, VERWIJDERING E.D.

Als je wilt weten welke gegevens Rich Meals over jou heeft vastgelegd of als jij gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je niet via uw Mijn Account kunt wijzigen, kun je contact opnemen met Rich Meals via info@rich-meals.com Heb je een klacht over hoe Rich Meals jouw persoonsgegevens verwerkt, dan vragen we jou dit direct te melden via eerder genoemd mail adres. Wij denken altijd met onze klanten mee en proberen dan gezamenlijk tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. UITGAANDE LINKS

De Rich Meals website kan links bevatten naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of (gebrek aan) privacybescherming van die websites. Daarom adviseren wij jou altijd de privacy verklaringen van de gelinkte websites te lezen.

6. ALTERNATIES VAN HET PRIVACYBELEID

Wij kunnen dit beleid op elk moment bijwerken. Wij wijzen op wijzigingen door de datum boven aan het beleid te updaten. Je accepteert de meest recente versie van ons privacy- en cookiebeleid elke keer dat je deze website invult en gebruikt.

7. GEBRUIK VAN COOKIES OP ONZE WEBSITE

Rich Meals gebruikt op haar website cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Dit tekstbestandje kan worden gelezen door de browser die je gebruikt. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat een wachtwoord, waarmee je inlogt op een website, wordt ‘onthouden’ door jouw browser.

Geen persoonlijke gegevens
Het gebruik van cookies is veilig en schenden jouw privacy niet. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, uit cookies worden herleid. Alle gegevens die worden verzameld, beschouwen we als vertrouwelijk. De gegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt.

Hoe kan jij je cookies uitzetten?
Functionele en statische cookies zijn noodzakelijk om de site zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze kunt je niet uitzetten. Door onze website te bezoeken, stem je automatisch in met het gebruik van deze cookies. Als je desondanks niet wilt toestaan dat er cookies op jouw computer worden opgeslagen, kun je jouw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. De methode voor het aanpassen van jouw cookie-instellingen verschilt per browser. Voor meer informatie over de opties voor het accepteren of uitzetten van cookies, raadpleeg de helpfunctie van uw internetbrowser. Zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond.

Gevolgen van cookies weigeren
Als je sommige of alle cookies in jouw webbrowser blokkeert, kan de blokkade ervoor zorgen dat onderdelen van sommige andere websites, zoals het winkelmandje of inlogfunctionaliteit, niet meer goed werkt.

VRAGEN?

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je ons mailen via info@richmeals.nl

In principe, door gebruik te maken van onze site, ga je akkoord met de voorwaarden op deze pagina.

Close
1 artikel toegevoegd aan jouw bestelling. Bekijk
×